84 (28) 3622 3555

Tìm kiếm

 

Đề Bạt Nhân Sự

Global Vietnam Lawyers > Đề Bạt Nhân Sự

GV Lawyers Trân Trọng Thông Báo Về Việc Đề Bạt Nhân Sự Tháng 6 Năm 2020

Trong giai đoạn từ cuối năm 2019 đến năm 2020, Hội đồng Thành viên của GV Lawyers đã đề ra những chính sách xây dựng và phát triển một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, toàn diện về năng lực, kỹ năng, thái độ hành nghề dựa trên các giá trị cốt lõi đã đề ra gắn với các hoạt động phát triển kinh doanh trong mục tiêu trung hạn và dài hạn của GV Lawyers. Nhằm giúp củng cố về số lượng và chất lượng của đội ngũ nhân sự để đảm bảo nguồn lực chuyên môn cao và hội...

Đọc tiếp

Thông Báo Đề Bạt Nhân Sự năm 2020

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Công ty Luật Global Vietnam Lawyers (GV Lawyers) đã hân hạnh thông báo đề bạt các nhân sự mới bao gồm một Luật sư cao cấp và ba Luật sư giàu kinh nghiệm. Quyết định của Hội đồng thành viên GV Lawyers chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Các chính sách và chương trình đề bạt nhân sự hằng năm đã phản ánh chiến lược phát triển nhân sự nhằm thu hút và thắt chặt quan hệ hợp tác lâu dài với những nhân viên ưu tú và...

Đọc tiếp